Brf Artisten

 

**********************************************************************************

Välkommen hit, detta är den enkla hemsidan för bostadsrättsföreningen Artisten i Blåsut. Brf Artisten är bostadsrättsförening för fastigheten som utgör Artistvägen 2, 4 och 6 i kvarteret Fresken. Brf Artisten utgörs av 18 lägenheter varav alla är bostadsrätter.


Foto: Josefine Bolander

Vårt vackra tegelhus som vi bor i är ett s.k. Myrdalshus eller även kallat barnrikehus och byggdes på uppdrag av AB Stockholmshem av byggmästare Karl Bergström mellan åren 1942 och 1944. Arkitekter var Haverman & Friberg som även ritat hus uppförda i bl.a. Aspudden.

Huset är grönklassificerat av Stockholms Stadsmuseum vilket innebär att huset är: ”särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. Titta på klassificeringskartan här.

I samband med Stadsmuseets klassificering 2006 lades även info om huset in i bebyggelseregistret.

 

Artistens park

Brf Artisten vill gärna bidra till en levande stadsdel och folklivet i Blåsut och Artistens park delas och åtnjuts av många i kvarteret. Vi vill gärna fortsätta ha det så, förutsatt att parkens besökare städar efter sig och tar med sig sina rester härifrån. Mer information och bilder finner du här.